Underviser / Forsker

I perioden 1995 – 2000 har jeg undervist på :

Arkitektskolen i København

Min ansættelse på Kunstakademiets Arkitektskole i København, har været som underviser i tegning for 1 og 2 årsstuderende , Afd. For Visuel Kommunikation

Min undervisning var kursusorienteret med kurser i :

  • Perspektiv tegning,
  • Projektions tegning,
  • Tegningsmetoder -og- principper.
  • Opmåling,
  • Skitsering og akvarellering.

 

Udover dette har jeg deltaget i projektorienteret undervisning på flere afd. som tegnekonsulent.

Arrangeret Tegnestudieture sammen med ark.m.a.a Inge Poulsen til :

  • Spanien, Andalusien ,1999
  • Syditalien, Ravello, 2000

Studieturene var med tegneundervisning hele dagen , hver dag i 10-14 dage. Vi havde evaluering hver eftermiddag samt introduktion til morgendagens program. Det var intensiv tegneundervisning, hvor man får lejlighed til at følge den enkelte elev i sin udvikling, både som tegner og som menneske. Herudover anrangeredes forskellige udflugter til interessante lokaliteter i området af både arkitektonisk og historisk interresse. Efter hjemkomst bearbejdedes alt materiale af hver enkelt elev med henblik på offentligørelse ved efterfølgende udstilling arangeret i sammenarbejde med skolens ledelse.

 

Arkitektskolen i Århus ,1998

Jeg har som underviser været på Arkitektskolen i Århus 2 gange som underviser og forelæser i et kursus på en uge.

Det var spændende og meget bidragende til arbejdet som underviser, hvor jeg fik lejlighed til at se opleve andre arbejdesmetoder end de jeg var vant til i København.

 

DIS, Skindergade, københavn, 2000 – 1998

I min ansættelse som underviser hos DIS var udfordringen, at lære unge udenlandske arkitektstuderende en forståelse for arkitektur / tegning / akvareltegning. Det var studerende med et bredt spekter af forudsætninger for faget, så undervisningen skulle tilrettelægges efter de studerendes behov, men også efter et pensum og på et niveau som blev krævet af dem hjemmefra. Undervisningen foregik på engelsk dels i lokalerne i skindergade dels rundt om i byen. Der var personlig evalureing af de studerende med skriftlige udtalelser efter hvert semester og ved afslutning af 2 semester, fik de også en evaluering af hele forløbet. Det var et meget givende arbejde da stort set alle studerende havde en positiv udvikling og fik nogle redskaber de kunne arbejde videre med selv.

Mit undervisning foregik i samarbejde med Ark. m.a.a. Inge Poulsen og vi havde en fordeling af de studerende i grupper.

Tegnekursus i visuel kommunukation for Carl Bro A/S, 1998

 

Afviklet på forespørgsel af en HD-studerende som arbejdede med et afgangsprojekt om kommunikation i sammenarbejde med og financieret af firmaet, og mit kursus , som indrog både medarbejdere og ledelse, blev derfor en del af dette projekt.

 

Aof tegne kursus , Holte