Curriculum Vitae

Morten Johannes Madsen

 Personlig Profil
Arkitekt og tegner

Mit virke som arkitekt er præget af mine evner som tegner.
Jeg har siden min afgang fra Arkitekskolen i 1985 arbejdet som arkitekt i alle fagets sider, men har primært fungeret som illustrator på tegnestuerne, men også tegnet et antal konkurrencer.

Min opgave som illustrator har ofte været i et forløb på en opgave, og det har betydet at jeg også illustrerer problemstillingerne undervejs i den givne opgave. Denne rolle har betydet at jeg ofte bliver en slags ”problemknuser ”, idet

jeg sidder med alle oplysningerne på projektet og kan bl.a. derved ofte medvirke til en afdækning de mere svage sider.

I kraft af mine evner som tegner er illustrationerne altid tegnet i hånden, men dialogen med IT er blevet endnu et værktøj jeg bruger alt efter opgavens krav.

 

Ansættelser som arkitekt og tegner i perioden 2004 – 1985

Erik Møllers tegnestue illustration og projektering

 • Christian Gerlach, Lyngby illustration og konkurrence
 • SBS Byfornyelse illustration
 • Friborg & lassen projektering
 • Christoffer Harlang illustration
 • Asløv, Andersen og Vorbeck, Ølstykke illustration
 • Christian Ejlers forlag illustration
 • Børge Kjærs tegnestue illustration
 • Rådhuset, Lyngby Tårbæk Kommune illustration
 • Jorsdal, Bech og Thomsen, Køge illustration
 • Tegnestuen 6 B, København illustration og projektering
 • Holm og Grut, København Projektering
 • Skaarup og Jespersen, Hellerup illustration
 • Mogens Breyen, København illustration
 • Tage Lyneborg, København illustration
 • Susanne Ussing og Carsten Hoff, København illustration
 • Dissing og Weitling, København illustration

I 1996/97 har jeg som selvstændig arkitekt i samarbejde med arkitekt m.a.a. Annette Højlev judført en om -og- tilbygning til en villa i Trørød som omfattede jordbundsundersøgelser, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, licitation, tilsyn og aflevering samt efterfølgende første års gennemgang. Også en mindre ombygningsopgave i Brønshøj tegnedes i sammenarbejde med arkitekt m.a.a. Karl Johan Lassen , men blev efter licitation ikke til noget p.g.a. manglende midler.

 

Konkurrencer

En meget stor del af mit proffessionelle liv og virke som arkitekt har været og er at tegne konkurrencer ; de fleste af disse er tegnet i teams, men også mange har jeg tegnet alene, på eget initiativ , for egen regning og på eget ansvar. Disse konkurrencer har ofte været meget krævende, men også yderst givende og opdragende idet der i sådanne arbejder spilles på alle tangenter inden for vort fag. Eksempelvis var konkurrencen om et monument for slavehandelen i Dakkar / Senegal, udskrevet af UIA for organisationen af afrikanske stater, en særdeles omfattende opgave hvori b.la. indgik moderne bibliotek opdelt i to sektioner med tilhørende facilliteter, museum og særlig udstillingsbygning der skulle kunne rumme to slaveskibe, hvoraf det ene var en tremastet fuldrigger, udstillet m. næsten fuld rigning. Auditorier, restauranter og koncertsal foruden selve monumentet som skulle ”kunne ses fra månen”. Endelig skulle der i bygningsværket indarbejdes parkeringsfaciliteter af ikke ringe omfang. Det hele skulle afvikles på fem måneder, hvilket betød en arbejdsdag på næsten 24 timer i døgnet i hele perioden, men det lykkedes at gennemføre og afsende projektet til bedømmelse i Afrika indenfor deadline, uden at jeg dog opnåede placering, men det var tilfredsstillende at have gennemført projektet og meget givende rent fagligt.

” Visitationsboliger, Erik Møllers Tegnestue, Kbh. 2001

Fremtidens skole i Trekroner”, indbudt konkurrence m. ark. m.a.a. Christoffer Harlang 1999

” Børnelegeplads kgs. Have, 1997

” Monument for slavehandel”, Senegal / dakar 1997

” Jarmers Plads” med arkitekt m.a.a. Micael Seistrup 1996

” Bipebjerg Krematorie,” 1995

” Børnehave ”, m arkitekt m.a.a. Anders mogensen 1995

” Musholm ferieboliger for handicappede” 1994

” Om – og – tilbygning af blågårdsseminarium ”, 1994

” Arkitekternes hus ”, m. ark. m.a.a. Kim Bjørn mjh. 1994

” Musikhus ved Københavns havnefront”, m. ark m.a.a Jørgen G. Nielsen, 1993

” Kgl. Bibliotek ” m. ark. M.a.a Christoffer Harlang m.fl. indkøb 1993

” Nordisk Kunst-kulturcenter i Nuuk, Grønland m. ark. m.a.a. Annette Højlev, 1992

” Ærkebispgården i Trondhjem ”, Norge, Erik Møllers Tegnestue, Kbh. 1991

” Kunstmuseum på Rø / Bornholm ”, 1991

” Bibliotek i Alexandria ” m. ark. m.a.a. Kim Bjørn, Kenneth S. Bentsen, og

Annette Højlev, Ægyten 1989

” Kunstmuseum i Køge strandpark ”, 1988

” Udbygning af rødovre centret ” , Indbudt totalentreprise, Tegnestuen 6B, Kbh. 1988

” Pejs i hus ved silkeborgsøerne”, Holm og Grut, intern konkurrence, tildelt,1. Præmie 1987

” Kirke i Slagelse ”m. ark. m.a.a. Kim Bjørn og Kons. Ove Mørup 1987

” Svømmehal i Øjby ” ved Køge 1986

” ombygning af Hotel Kong Frederik og Hotel D’Angleterre, København

Dissing og Weitling, indbudt konkurrence, tildelt 1. Præmie 1985

 

Underviser / Forsker

I perioden 1995 – 2000 har jeg undervist på :

Arkitektskolen i København

Min ansættelse på Kunstakademiets Arkitektskole i København, har været som underviser i tegning for 1 og 2 årsstuderende , Afd. For Visuel Kommunikation

Min undervisning var kursusorienteret med kurser i :

Perspektiv tegning,

Projektions tegning,

Tegningsmetoder -og- principper.

Opmåling,

Skitsering og akvarellering.

 

Udover dette har jeg deltaget i projektorienteret undervisning på flere afd. som tegnekonsulent.

Arrangeret Tegnestudieture sammen med ark.m.a.a Inge Poulsen til :

Spanien, Andalusien ,1999

Syditalien, Ravello, 2000

Studieturene var med tegneundervisning hele dagen , hver dag i 10-14 dage. Vi havde evaluering hver eftermiddag samt introduktion til morgendagens program. Det var intensiv tegneundervisning, hvor man får lejlighed til at følge den enkelte elev i sin udvikling, både som tegner og som menneske. Herudover anrangeredes forskellige udflugter til interessante lokaliteter i området af både arkitektonisk og historisk interresse. Efter hjemkomst bearbejdedes alt materiale af hver enkelt elev med henblik på offentligørelse ved efterfølgende udstilling arangeret i sammenarbejde med skolens ledelse.

 

Arkitektskolen i Århus ,1998

Jeg har som underviser været på Arkitektskolen i Århus 2 gange som underviser og forelæser i et kursus på en uge.

Det var spændende og meget bidragende til arbejdet som underviser, hvor jeg fik lejlighed til at se opleve andre arbejdesmetoder end de jeg var vant til i København.

 

DIS, Skindergade, københavn, 2000 – 1998

I min ansættelse som underviser hos DIS var udfordringen, at lære unge udenlandske arkitektstuderende en forståelse for arkitektur / tegning / akvareltegning. Det var studerende med et bredt spekter af forudsætninger for faget, så undervisningen skulle tilrettelægges efter de studerendes behov, men også efter et pensum og på et niveau som blev krævet af dem hjemmefra. Undervisningen foregik på engelsk dels i lokalerne i skindergade dels rundt om i byen. Der var personlig evalureing af de studerende med skriftlige udtalelser efter hvert semester og ved afslutning af 2 semester, fik de også en evaluering af hele forløbet. Det var et meget givende arbejde da stort set alle studerende havde en positiv udvikling og fik nogle redskaber de kunne arbejde videre med selv.

Mit undervisning foregik i samarbejde med Ark. m.a.a. Inge Poulsen og vi havde en fordeling af de studerende i grupper.

Tegnekursus i visuel kommunukation for Carl Bro A/S, 1998

 

Afviklet på forespørgsel af en HD-studerende som arbejdede med et afgangsprojekt om kommunikation i sammenarbejde med og financieret af firmaet, og mit kursus , som indrog både medarbejdere og ledelse, blev derfor en del af dette projekt.

 

Aof tegne kursus , Holte

 

Forsker

Studieophold på ” Det danske institut i Rom” i perioden 01.09.1992 – 16.01.1993 i samarbejde med Ark. m.a.a. Annette Højlev

Med emnet : ” Fresker som et arkitektonisk element ”

Finanseret af : Dronning Ingrids fond

Statens Kunstfond

Knud Højgårds fond

Margot og Thorvald Dreyers fond

Under mit ophold i Rom, fik jeg studeret freskotenikker, bl.a. med henblik på at betragte disse ud fra en arkitektonisk vinkel, forstå de forskellige teknikker og omsætte dem til nutidig tankegang.

Vi tog udgangspunkt i freskerne Villa Giulia og kirken San Clemente og kunne ud fra opmålinger, akvarellering og fotoregistreing analysere de teknikker som var blevet anvendt. Herudfra forsøgte vi at skabe en ide om nutidig brug af freskomaleriet, eksempelvis som indlagt smykke både i færdige præfab.betonelementer og/eller i betonvægge støbt insitu.

 

Kunstmaler

Mit virke som kunstmaler er en del af mit væsen. Jeg har tegnet og malet siden min barndom, og vender hele tiden tilbage til maleriet både som et analytisk men også et kontemplerende medie.

Jeg kan godt lide at afprøve nye materialer, forskellige farvetyper, oliemaling både vandbaseret og oliebaseret, pasteller og akvarelmaling, men mit udgangspunkt når jeg maler er altid det figurative, nogle gange meget præcist som når det drejer sig om portrætter andre gange mere opløst men med anelser af det figurative. Det er en proces som aldrig ophører og ofte har det været processen frem for resultatet der har været det mest livsbekræftende. Af arbejder som er offentligt tilgængelige har jeg på væggene i ”café mig og Anni” i Lyngby 4 stk. Malerier .

Mit sidste større projekt i denne forbindelse (som kunstmaler) var på eget initiativ, i andledning af kronprinseparrets bryllup maj 2004, at male med olie et dobbeltportræt af parret i galla og fuld figur. Det blev afleveret til ”Folkegaven” og er herefter ikke længere tilgængeligt.

Jeg har i øvrigt en række udstillinger i forskellige kunstforeninger bag mig.

 

Historiker

1976 – 77 Studeret historie på Kbh. Universitet .

Jeg har altid været meget historie interesseret og ville gerne prøve kræfter med faget.

Derfor tog jeg et års orlov fra arkitektskolen for at studere historie. Det blev dog kun til det ene år, hvorefter jeg vendte tilbage til arkitektstudiet. Men jeg indrager gerne historie som et medie for at forstå nogle sammenhænge i arkitekturen og i vores fælles baggrund, men også i særlig grad som en inspirationskilde i mit daglige liv og arbejde. Interressen herfor hører aldrig op.

 

Uddannelsesmæssige profil

Afgang Kunstakademiets arkitektskole 1985

Halldor Gunlöggsons afd.

Kbh. Universitet, Historie 1977 – 76

Akademisk studenterkursus, kbh.

Samfundssprolig, student 1975

 

Kurser

Autocad kursus, 4 uger 1995

Personlige data

Født : 23 November 1948, Gentofte

Nationalitet : Dansk

Civilstand : Gift

Børn : 2 børn på 6 år og 3½ år